Adam's Webboard

ปรึกษาเคสเสี่ยงหรือไม่ครับ

by mimi [01 Sep 2017 ]
เรียน ทีมงานทุกท่าน

ไปนวดน้ำมันมา (หมอผู้หญิง)
1. หมอใช้มือช่วยให้เสร็จ
2. หมอ oral สดให้ เราถูกกระทำ และนอนราบ ไม่มีแผลเกิดขึ้นที่อวัยวะเรา
3. เราจูบแลกลิ้น ดูดดื่ม กลัวเลือดออกไรฟัน
4. ผมดูดนมหมอนวด
5. หมอถอดกางเกง เหลือแต่กางเกงใน เราเอานิ้วไชอวัยวะเพศหมอนวดภายนอกที่กางเกงในหมอ แต่เรามีหนังฉีกเล็กน้อยที่นิ้วที่ไช

ปรึกษาว่ามีความเสี่ยงมากน้อยเพียงใดครับ

ขอบคุณครับ
1. ไม่มีความเสี่ยงค่ะ
2. เชื้อเอชไอวีไม่สามารถติดต่อได้ทางน้ำลาย แต่หากเกิดอาการผิดปกติ แนะนำให้เข้ารับการตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ค่ะ
3. ปริมาณเลือดที่จะเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีในกรณีจูบ ต้องมีเลือดปริมาณมาก กรณีนี้ไม่เสี่ยงค่ะ
4. ไม่มีความเสี่ยงค่ะ
5. แผลที่เป็นทางเข้าของเชื้อเอชไอวีคือแผลบริเวณเยื่อบุอ่อน แผลเริมที่อวัยวะเพศ แผลที่นิ้วไม่ใช่แผลเยื่อบุอ่อน จึงไม่มีความเสี่ยงค่ะ

ทีมงานอดัมส์เลิฟ


reply: Adamslove
04 Sep 2017