Adam's Webboard

ถ้าปัสสาวะเข้าแผลสดครับ

by vans [02 Sep 2017 ]
ถามหน่อยครับพอดีผมมีแผลที่หัวเข่าเป็นแผลสดแล้วโดนปัสสาวะของคนอื่นถ้าปัสสาวะนั้นเป็นของคนที่มีเชื้อ hiv ผมมีสิทธิ์ได้รับเชื้อหรือไม่ครับ
ขอบคุณสำหรับคำถามที่ส่งเข้ามายังอดัมส์เลิฟ 

เพื่อช่วยในการประเมินปัจจัยแวดล้อมและตอบคำถามของคุณ ทางทีมงานขอให้ท่านทำแบบสอบถามในลิงค์ด้านล่างนี้ โดยเมื่อท่านทำแบบสอบถามเสร็จเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้หมายเลขตั๋วที่ใช้อ้างอิง ซึ่งทางเราจะทราบทันที และจะดำเนินการตอบคำถามให้ท่านทันทีหลังจากที่ท่านได้ตั๋วแล้ว

คลิกลิงค์นี้เพื่อทำแบบสอบถามเลยครับ

ขอบคุณครับ
ทีมงานอดัมส์เลิฟ


reply: Adamslove
04 Sep 2017
เชื้อเอชไอวีพบได้ในสารคัดหลั่งที่ออกจากร่างกายของผู้ที่มีเชื้อเอชไอวีดังนี้ค่ะ เลือด ของเหลวจากช่องคลอด เป็นต้น ในกรณีของคุณ ไม่มีความเสี่ยงค่ะ

ทีมงานอดัมส์เลิฟ


reply: Adamslove
04 Sep 2017