Adam's Webboard

ถุงยางร่นเสี่ยงไหม

by อ้วน [11 Sep 2017 ]
พอดีได้อ่านบางหัวข้อที่ถุงยางร่นและที่ผมเองได้สอบถามไป

ช่วยสรุปให้หน่อยครับว่า การที่ถุงยางร่นลงมาที่กลางอวัยวะเพศนั้นเสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือป่าวครับ

เพิ่มเติมครับ ตรวจcmiaที่โรงพยาบาลรัฐ46วัน คอนเฟืร์มได้แล้วใช่มั้ยครับ(ผลเป็นลบ)
ตามด้วยครับ

reply: knock
11 Sep 2017
หากคุณสวมถุงยางถูกวิธี ถุงยางไม่แตก ไม่รั่วซึมนั้น ไม่มีความเสี่ยงค่ะ แต่ในกรณีของคุณที่ถุงยางอนามัยร่นมาจนกลางอวัยวะเพศนั้น หากอวัยวะเพศส่วนนั้นไม่มีบาดแผล ก็ถือว่าไม่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อเอชไอวีค่ะ

และจากระยะเวลาที่คุณตรวจเลือดหลังจากเกิดเหตุการณ์มาแล้ว 46 วันนั้น ผลสามารถเชื่อถือได้แล้วค่ะ

ทีมงานอดัมส์เลิฟ


reply: AdamsLove
12 Sep 2017