Adam's Webboard

การตรวจซิฟิลิส ไวรัสตับ และหนองใน ค่ะ

by malee [05 Nov 2017 ]
ถ้าหากไปตรวจหนองใน ซิฟิลิส ไวรัสตับบีและซี ที่นิรนาม หลังเสี่ยง 35 วัน ปิดเคส สบายใจได้รึยังคะ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ดังกล่าว จะมีระยะฟักตัวของเชื้อค่อนข้างกว้าง 10-90 วัน และบางโรคไม่มีอาการแสดงในระยะเริ่มต้นค่ะ ทั้งนี้ ระยะเวลาการตรวจดังกล่าวของคุณ สามารถวางใจได้ แต่หากเกิดอาการผิดปกติเมื่อเวลาผ่านไป สามารถเข้ารับการตรวจรักษาได้ทันทีค่ะ จากคำถามเรื่องของการปิดเคส แนะนำให้สอบถามทางคลินิก เพื่อให้เจ้าหน้าที่ หรือคุณหมอที่ทำการตรวจ และวินิจฉัยให้คำตอบโดยตรง จะดีที่สุดค่ะ

ทีมงานอดัมส์เลิฟ


reply: AdamsLove
07 Nov 2017