Adam's Webboard

ผมมีความเสี่ยงไหม

by Toom [24 Dec 2017 ]
คือผมใช้กรรไกที่อยู่ในห้อง(มีเพื่อนรูมเมท)กรรไกนี้มันอยู่ในห้องมาหลายอาทิตย์แล้วละ อยู่บนตู้เสื้อผ้า ผมเอามาใช้ ก่อนใช้ผมเห็นมีคราบเหนียวๆผมใช้ผ้าเช็ดออกก่อนแล้วจึงใช้ จากนั้นมันบาดเข้าเป็นเเผลเล็กมากๆเท่าเม็ดงา เเล้วผมก็ใช้น้ำปะปาล้างทันที ผมจะมีความเสี่ยงไหมเพราะไม่รู้ว่าคราบเหนียวๆนั่นคืออะไร ขอบคุณล่วงหน้าครับ
ขอบคุณสำหรับคำถามที่ส่งเข้ามายังอดัมส์เลิฟ 

เพื่อช่วยในการประเมินปัจจัยแวดล้อมและตอบคำถามของคุณ ทางทีมงานขอให้ท่านทำแบบสอบถามในลิงค์ด้านล่างนี้ โดยเมื่อท่านทำแบบสอบถามเสร็จเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้หมายเลขตั๋วที่ใช้อ้างอิง ซึ่งทางเราจะทราบทันที และจะดำเนินการตอบคำถามให้ท่านทันทีหลังจากที่ท่านได้ตั๋วแล้ว

คลิกลิงค์นี้เพื่อทำแบบสอบถามเลยครับ

ขอบคุณครับ
ทีมงานอดัมส์เลิฟ


reply: AdamsLove
25 Dec 2017
ความเสี่ยงของการติดเชื้อเอชไอวีเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ไม่ป้องกัน หรือทางเข็มฉีดยาค่ะ ทั้งนี้เราจะขอยกปัจจัยทั้ง 4 มาเพื่อให้คุณ Toom ประเมินความเสี่ยงเบื้องต้น ซึ่งจะเสี่ยงเมื่อปัจจัยทั้ง 4 มีครบดังนี้ค่ะ
1. ทางออกของเชื้อ เชื้อจะออกจากเลือด หรือสารคัดหลั่งจากร่างกายของผู้ที่มีเชื้อเท่านั้น
2. ปริมาณ เชื้อจะต้องมีปริมาณมากพอที่จะแพร่ได้
3. การอยู่รอด เชื้อจะอยู่รอดได้ในร่างกายของมนุษย์เท่านั้น
4. ทางเข้าของเชื้อ เช่น แผลที่เยื่อบุอ่อน แผลที่อวัยวะเพศ หรือแผลบริเวณอื่นที่ลึก และกว้างพอให้เชื้อเข้าสู่กระแสเลือดได้

หากคุณ Toom มีความกังวลใจ สามารถเข้ารับการคำปรึกษาได้ที่คลินิกนิรนาม ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย หรือโรงพยาบาลค่ะ

ทีมงานอดัมส์เลิฟ


reply: AdamsLove
26 Dec 2017
กรณีของผมมีความเสี่ยงไหม เพราะกรรไกนี้มันอยู่ในห้องนานหลายอาทิตย์แล้วก่อนใช้ผมก็เช็ดก่อน มันยังจะมีเชื้ออยู่ไหมครับ เเผลที่โดนก็เล็ก แต่และก็ล้างน้ำทันที แผลที่ผิวถุงอัณฑะ

reply: Toom
27 Dec 2017