Adam's Webboard

ถูกหมอนวดเอานิ้วแย่รูทวาร นิ้วมือมีแผล เสี่ยงติดเอดส์ไหมครับ

by เพิ่ม [07 Jan 2018 ]
ไปนวดน้ำมันมาครับ แล้วหมอนวดใช้นิ้วแหย่เข้าไปในรูทวาร ประมาณ 3-4 นาที กังวลเพราะนิ้วมือหมอมีแผลครับ อยากทราบว่าถ้าหมอมีเชื้อ เรามีโอกาสติดไหมครับ ขอบคุณครับ
ขอบคุณสำหรับคำถามที่ส่งเข้ามายังอดัมส์เลิฟ 

เพื่อช่วยในการประเมินปัจจัยแวดล้อมและตอบคำถามของคุณ ทางทีมงานขอให้ท่านทำแบบสอบถามในลิงค์ด้านล่างนี้ โดยเมื่อท่านทำแบบสอบถามเสร็จเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้หมายเลขตั๋วที่ใช้อ้างอิง ซึ่งทางเราจะทราบทันที และจะดำเนินการตอบคำถามให้ท่านทันทีหลังจากที่ท่านได้ตั๋วแล้ว

คลิกลิงค์นี้เพื่อทำแบบสอบถามเลยครับ

ขอบคุณครับ
ทีมงานอดัมส์เลิฟ


reply: AdamsLove
08 Jan 2018
ความเสี่ยงของการติดเชื้อเอชไอวี เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ไม่ป้องกันค่ะ ในกรณีของคุณ เราขอยกปัจจัยการติดเชื้อเพื่อให้คุณพิจารณาความเสี่ยงเบื้องต้น โดยจะเสี่ยงได้ต้องมีปัจจัยทั้ง 4 นี้ครบดังนี้ค่ะ

1. ทางออกของเชื้อ เชื้อจะอยู่ในเลือด หรือสารคัดหลั่งของผู้ที่มีเชื้อเท่านั้น

2. ปริมาณ เชื้อจะต้องมีปริมาณมากพอที่จะแพร่ได้

3. การอยู่รอด เชื้อไม่สามารถอยู่รอดภายนอกร่างกายของมนุษย์ได้

4. ทางเข้าของเชื้อ สามารถติดต่อผ่านการมีเพศสัมพันธ์ไม่ป้องกัน เยื่อบุอ่อน เช่นทวารหนัก หรือแผลที่อวัยวะเพศ

ในกรณีของคุณ หากแผลที่นิ้วเป็นแผลสด ที่มีเลือดมากพอที่จะแพร่เชื้อได้ ก็มีความเสี่ยง แต่ถ้าหากเป็นแผลถลอก ก็อาจจะมีความเสี่ยงลดลงมา หากคุณมีความกังวลใน แนะนำให้เข้ารับคำปรึกษา และตรวจเลือดได้ที่คลินิกนิรนาม หรือโรงพยาบาลใกล้บ้านค่ะ

ทีมงานอดัมส์เลิฟ


reply: AdamsLove
10 Jan 2018