Adam's Webboard

ความเสี่ยงครับ

by m [31 Jan 2018 ]
ผมเกิดไปใช้มีดโกนร่วมกับผู้อื่นครับ แล้วผมก็โดนมีดบาดเลือดออกแต่ไม่มาก ผมไม่รู้ว่าคนที่ใช้ก่อนผมโดนบาดไหม ระยะเวลาห่างมากกว่า 10 นาที แบบนี้เสี่ยงติดเชื้อไหมคับ
ขอบคุณสำหรับคำถามที่ส่งเข้ามายังอดัมส์เลิฟ 

เพื่อช่วยในการประเมินปัจจัยแวดล้อมและตอบคำถามของคุณ ทางทีมงานขอให้ท่านทำแบบสอบถามในลิงค์ด้านล่างนี้ โดยเมื่อท่านทำแบบสอบถามเสร็จเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้หมายเลขตั๋วที่ใช้อ้างอิง ซึ่งทางเราจะทราบทันที และจะดำเนินการตอบคำถามให้ท่านทันทีหลังจากที่ท่านได้ตั๋วแล้ว

คลิกลิงค์นี้เพื่อทำแบบสอบถามเลยครับ

ขอบคุณครับ
ทีมงานอดัมส์เลิฟ


reply: AdamsLove
01 Feb 2018
3437

reply: m
01 Feb 2018
การติดเชื้อเอชไอวี เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ หรือการใช้เข็มฉีดยาร่วมกันค่ะ ทั้งนี้เราขอยกปัจจัยเพิ่มเติม เพื่อพิจารณาความเสี่ยง โดยจะต้องมีปัจจัยครบทั้ง 4 ข้อดังนี้

1. ทางออกของเชื้อ เชื้อจะอยู่เลือด สารคัดหลั่ง หรือของเหลวในช่องคลอด ของร่างกายของผู้ที่มีเชื้อเท่านั้น
2. ปริมาณของเชื้อ ต้องมีมากพอที่จะแพร่ หรือทำให้ติดต่อได้
3. การอยู่รอด เชื้อจะไม่สามารถอยู่รอดภายนอกร่างกายได้
4. ทางเข้าของเชื้อ เช่นแผลที่อวัยวะเพศ หรือแผลเยื่อบุอ่อน

ในกรณีของคุณนั้น ไม่มีเลือดติดมาที่ใบมีด แต่หากมีจริง ๆ เชื้อไวรัสก็น่าจะลดประสิทธิภาพลง จนไม่สามารถติดได้แล้วค่ะ

ทีมงานอดัมส์เลิฟ


reply: AdamsLove
01 Feb 2018
เพิ่มเติมคับ แผลที่อวัยวะเพศที่สามารถทำให้ติดเชื้อได้จะต้องเป็นแผลแบบไหนครับ

reply: m
01 Feb 2018