งานแถลงข่าวงานวิจัยไทย-กัมพูชา "คลายปม ควรเริ่มยาต้านในเด็กเมื่อไรดี"

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “โรคติดเชื้อเอชไอวีและโรคตับ”

วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2554 ณ ห้องประชุมดำรงแพทยาคุณ (312/1) อาคารอปร. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

การจัดประชุมวิชาการประจำปีนานาชาติด้านโรคเอดส์

­18 - 20 มกราคม 2012
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ

งานแถลงข่าวเปิดตัว "อดัมส์เลิฟ" อย่างเป็นทางการ

6 กันยายน 2554 ณ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย

ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ได้รับโล่รางวัลองค์กรดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

มาดามมด ตอน แอบเช็คอดัมส์เลิฟ

มาเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้อื่นกับ M.A.C. VIVA GLAM และพาตัวเองมาตรวจเลือดกับอดัมส์เลิฟ

วันเอดส์โลก 2557 อดัมส์เลิฟได้เป็นเรื่องเด่นในสื่อของสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC)

เว็บไซต์ใหม่ TemanTeman.org เปิดตัวแล้วในประเทศมาเลเซีย