เราคือใคร
Adam's Love คือ แคมเปญรณรงค์ด้านการสื่อสาร และโซเชียลมีเดีย ที่จัดทำขึ้นโดยศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย เพื่อสร้างความตระหนักถึงการป้องกัน การมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย และรณรงค์การตรวจเชื้อเอชไอวีและโรคเอดส์ ในกลุ่มชายรักชายในประเทศไทย และระดับภูมิภาค ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบต่างๆ  และการให้คำปรึกษา เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพดี เว็บไซต์ adamslove.org คือ เว็บไซต์ชายรักชายอย่างเป็นทางการแห่งแรกในประเทศไทย และถือเป็นศูนย์รวมข้อมูลด้านเอชไอวีที่ครบครัน และมีข้อมูลบันเทิง ปกิณกะ มีการให้ความรู้จากผู้รู้ด้านต่างๆ และมีห้องให้คำปรึกษาออนไลน์ สำหรับกลุ่มชายรักชายไทย และทั่วโลก


Ask Our Expertsมาฟัง แพทย์หญิงนิตยา ภานุภาค พึ่งพาพงศ์ เล่าให้ฟังว่า โครงการอดัมส์เลิฟ คืออะไร และมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกเรื่องการป้องกัน และหมั่นตรวจหาเชื้อเอชไอวี และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในชายรักชายไทย