มิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส เยี่ยมชมศูนย์วิจัยโรคเอดส์วันอังคารที่ 19 กรกฎาคมที่ผ่านมา คณะมิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส มาเยี่ยมชมศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย และเข้าพบกับ ดร. นิตยา ภานุภาค พึ่งพาพงศ์ เพื่อเข้ามาเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจหาเชื้อเอชไอวี ที่สำคัญที่สุด คือการรับสารที่ว่า "คลีนิคนิรนามไม่ได้ ให้บริการเฉพาะคนที่ติดเชื้อเอชไอวีเท่านั้น ยังมีบริการอื่น ๆอีกมากมาย" ซึ่งน้องๆ ก็จะไปเป็นกระบอกเสียง และเผยแพร่ให้สังคมเข้าใจประเด็นนี้มากขึ้น และมาเข้ารับบริการที่คลีนิคนิรนามค่ะ


Click to enlarge

ขณะเข้ารับฟังบรรยายโดยดร.นิตยา ภานุภาค พึ่งพาพงศ์ ทำความเข้าใจเรื่องเอชไอวีและการทำงานของคลีนิคนิรนาม ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย

Click to enlarge

โฉมหน้าของสาวงามทั้ง 5

Click to enlarge

สาวงามถ่ายรูปร่วมกับดร.นิตยา ภานุภาค พึ่งพาพงศ์

Click to enlarge

เยี่ยมชมรมเพื่อนวันพุธ