สถิติของชายรักชายไทย กับเชื้อเอชไอวี


หลังจากงานแถลงข่าวเปิดตัว www.adamslove.org ของเรา เมื่อวันที่ 6 กันยายน ที่ผ่านมา สื่อหลายๆ ช่อง ให้ความสนใจเป็นอย่างสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จำนวนตัวเลขที่ทางเราเปิดเผยว่า 3 ใน 10 ของชายรักชายในกทม.มีเชื้อเอชไอวี โดยศาสตราจารย์ นายแพทย์ประพันธ์ ภานุภาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย และตามมาด้วยความคิดเห็นในโพสต์ต่างๆ ว่า จริงหรือกับตัวเลขและสถิติ วันนี้ อดัมส์เลิฟ มีคำตอบมาให้แล้ว ถึงความเคลื่อนไหวที่ผ่านมา ความชุก สถิติของการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มชายรักชาย

จากสถิติพบการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มชายรักชายในกรุงเทพมหานครมีอัตราที่เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องมาตลอด โดยพบความชุกร้อยละ 17.3 ในปี 2546 เพิ่มเป็น 28.3 ในปี 2548 และ 30.8 ในปี 2550 ซึ่งถือเป็นตัวเลขที่สูงมากเมื่อเทียบกับความชุกร้อยละ 1.4 ในประชากรทั่วไปของประเทศไทย

นอกจากนี้ การติดเชื้อรายใหม่ก็มีอัตราที่เพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะในชายรักชายที่มีอายุน้อย โดยพบอุบัติการณ์ร้อยละ 4.1 ในปี 2546 เพิ่มเป็น 6.4 ในปี 2548 และ 7.7 ในปี 2550(1) ข้อมูลจากคลีนิคนิรนาม สภากาชาดไทย ในช่วงปี 2552-2554 พบว่าร้อยละ 85 ของผู้ที่เพิ่งติดเชื้อที่ตรวจพบในระยะฉับพลันเป็นชายรักชาย

จากข้อมูลงานวิจัยในช่วงปี พ.ศ. 2551-2 พบว่าเพียงร้อยละ 19.4 ของผู้เช้าร่วมโครงการวิจัยที่เป็นชายรักชายไทยจำนวน 17,166 คน เคยตรวจเลือดเพื่อหาการติดเชื้อเอชไอวี และมีเพียงร้อยละ 12.9 เท่านั้นที่ได้กลับไปฟังผลเลือด (2) นอกจากนี้ ชายรักชายไทยยังมีอัตราการกลับมาตรวจเลือดเพื่อหาการติดเชื้อเอชไอวีซ้ำค่อนข้างต่ำอีกด้วย

โดย ศิริพร โนนน้อย
MSM Programme Manager
SEARCH ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย

อ้างอิงจาก

1.Van Griensven F, Varangrat A, Wimonsate W, Tanpradech S, Kladsawad K, Chemnasiri T, et al. Trends in HIV Prevalence, Estimated HIV Incidence, and Risk Behavior Among Men Who Have Sex With Men in Bangkok, Thailand, 2003-2007. J Acquir Immune Defic Syndr 2009.

2. Report on the project to prevent new HIV infection among men who have sex with men, men sex workers, transgenders and transgender sex workers and to promote the living with people living with HIV, Thailand. In; March 2010.

- HIV/AIDS among men who have sex with men and transgender populations in South-East Asia
www.searo.who.int/LinkFiles/Publications_MSM-combined.pdf