ปฏิทิน คลินิกสุขภาพเคลื่อนที่

เจอกับคลินิกสุขภาพเคลื่อนที่ ตามสถานศึกษาและสถานบันเทิง ตามวันและเวลา ในปฏิทินด้านล่างนี้


Click to enlarge

สิงหาคม 2554 / August 2011 (คลิกเพื่อขยาย)