แพทย์หญิง แอนเน็ต ซอห์น - รองผู้อำนวยการ amfAR และผู้อำนวยการ TREAT Asia

สัมภาษณ์ แพทย์หญิง แอนเน็ต ซอห์น รองผู้อำนวยการ amfAR มูลนิธิเพื่อการวิจัยโรคเอดส์ และผู้อำนวยการ TREAT Asia กับสถานการณ์โรคเอดส์ในเอเชืีย และการใช้สื่ออินเตอร์เน็ทกับโซเชียลเน็ทเวิร์ค ในการสื่อสารเรื่องเอชไอวีในกลุ่มชายรักชายhttp://www.amfar.org/
http://www.amfar.org/treatasia/