กิจกรรมวันส่งเสริมการดูแลสุขภาพของเยาวชน


เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 คลินิกสุขภาพเคลื่อนที่ ไปให้บริการและจัดอีเว้นท์ ณ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต โดยเชิญวิทยากร ซึ่งรองอธิกาบดีจาก ม.ราชภัฎบ้านสมเด็จ และท่านอาจารย์แม่ ร.ศ. สุนีย์ สินธุเดชะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ร่วมพูดคุย ถึงเรื่องเพศศึกษา ให้แก่น้องนักศึกษากว่า 2000 คน

ตลอดจน การแนะนำบริการของคลินิกสุขภาพเคลื่อน และพูดถึงนวัตกรรมเกี่ยวกับ การตรวจหาเชื้อ HIV (NAT) และก็ผู้ติดเชื้อในระยะเฉียบพลัน และรวมถึง การประเมินความ เสียงของตนเองแบบง่าย ๆ รวมถึง การปรับทัศนคติเกี่ยวกับตรวจสุขภาพว่า น้อง ๆ ทุกคนควรจะหมั่นตรวจหาเชื้อเอชไอวีอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และการตรวจเอดส์ ก็เป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสุขภาพประจำปี โรคเอดส์ ไม่ใช่โรคติดต่อร้ายแรง ปัจจุบันคลินิกนิรนามของเราให้บริการมากมาย เป็นที่คนใจสุขภาพของตนเองจะเดินทางเข้ามารับบริการไม่ต้องอาย และเขิน

นอกจากนี้ ท่านอาจารย์แม่ ได้ให้เกียรติถ่ายรูปกับทีมงาน

Click to enlarge


Click to enlarge


Click to enlarge


Click to enlarge


Click to enlarge