หลักปฏิบัติ ABC ให้ห่างไกลจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์


Abstinence แปลว่า เลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์
Being Faithful แปลว่า ซื่อสัตย์ต่อกันและกัน
Consistent condom use แปลว่า ใช้ถุงยางอนามัยอย่างสม่ำเสมอ

นี่คือหลักปฏิบัติ ABC ที่จะช่วยลดความเสี่ยงของการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ทว่า ความสมัยใหม่ของโลกในยุคปัจจุบัน ทำให้บางครั้งหลักปฏิบัติ ABC ที่ว่า อาจไม่ค่อยจะเหมาะกับสถานการณ์เท่าไหร่นัก เช่น การอยู่ครองโสด หรือเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ไปเลยนั้น (Abstinence) อาจฟังดูยากไปนิด หรือเรียกทับศัพท์ว่า ฟังแล้วมันไม่ค่อยเรียลลิสติกเท่าไหร่เลยพี่ หรือว่าจะอะ ซื่อสัตย์ต่อกัน แน่นอน เราแนะนำและสนับสนุน แต่ก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของการตรวจมาแล้ว และต้องป้องกันทุกครัั้ง ซึ่งอันที่ 3 ตัว C นี่น่าจะเข้าได้ดีที่สุดกับทุกสถานการณ์คือ ต้องใช้ถุงยางอนามัยอย่างสม่ำเสมอ 

อดัมส์เลิฟ เลยแถมให้อีกอย่างคือ G = Get Tested Every 3 Months คือ ไปตรวจเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ทุก 3 เดือน 

เหล่านี้คือวิธีปฏิบัติ ลองไปฟังคุณหมออแมนด้าแนะนำไว้ดีมากเรื่องนี้
ขอขอบคุณ แพทย์หญิง อแมนด้า คลาร์ก
ฮีฟแนท ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย