การดูแลตัวเองเมื่อมีเชื้อเอชไอวี


Ask Our Experts
ข้อควรรู้เกี่ยวกับ ผลข้างเคียงของการทานยาต้านไวรัส และการจัดการกับผลข้างเคียงนั้นๆ


ยาต้านไวรัสเอชไอวี แนะนำการรับประทาน ผลข้างเคียง การเปลี่ยนยาต้านทำได้หรือไม่ โดยแพทย์หญิง นิตยา ภานุภาค พึ่งพาพงศ์

วิธีการเบื้องต้นในการดูแลตัวเองเมื่อมีเชื้อเอชไอวี โดยนายแพทย์ ต่อศักดิ์ ปุณณุปูรต