1 กรกฎาคมของทุกปี - วันรณรงค์การตรวจเอชไอวี


ตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นไป วันที่ 1 กรกฎาคมของทุกปีจะเป็นวันรณรงค์การตรวจเอชไอวี ดังนั้น ไปฟังแพทย์หญิงนิตยา ภานุภาค แห่งศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย แนะนำวิธีการ ความหมาย และความสำคัญของการตรวจเอชไอวีโดยสมัครใจ

นอกจากนี้ ยังมีสายด่วน เรื่องโรคเอดส์ และเอชไอวี อยู่ในวิดีโอนี้ด้วย แล้วอย่าลืมไปตรวจเอชไอวีกันนะครับ