สัมภาษณ์พิเศษ พี่หมู 'จิตใจที่เข้มแข็งกับการอยู่กับเชื้อเอชไอวี'


อดัมส์เลิฟ ได้รับเกียรติจากพี่หมู ศิริชัย เจ้าหน้าที่อาสาสมัคร ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย แชร์ให้เราฟังถึงการอยู่กับเชื้อเอชไอวี

พี่หมูได้รับเชื้อมาตรวจเจอตั้งแต่ปีพ.ศ. 2535 แล้วปล่อยไว้นานถึง 7 ปีจนกว่าจะเข้าสู่ระบบการรักษา และกลับมาแข็งแรงได้ ด้วยยาต้านไวรัส จิตใจที่เข้มแข็ง และครอบครัวที่อบอุ่น  
ขอขอบพระคุณ พี่หมู ศิริชัย เป็นอย่างสูง