เราเข้าใกล้ การรักษาเอชไอวีให้หายขาดหรือยัง?

หัวข้อนี้คือ "เราเข้าใกล้ การรักษาเอชไอวีให้หายขาดแล้วหรือยัง?" อดัมส์เลิฟทีมมีโอกาสสัมภาษณ์ นายแพทย์สตีเว่น ดีคส์ ที่งานประชุมเอดส์นานาชาติ IAS 2013 ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย