วันเอดส์โลก 2556 กับ 3 ข้อความจากบุคคลสำคัญ 3 ท่าน

วันเอดส์โลก ปี 2556 อดัมส์เลิฟ นำสาส์นจากบุคคลสำคัญ 3 ท่าน ผู้ร่วมกันผลักดัน ก่อตั้ง และสนับสนุนอดัมส์เลิฟ ได้แก่ ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ ประพันธ์ ภานุภาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย, รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง จินตนาถ อนันต์วรณิชย์ และแพทย์หญิงนิตยา ภานุภาค

แพทย์ทั้งสามท่านนี้ เรียกได้ว่าอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์เอชไอวีบ้านเราได้ก็ไม่ผิดนัก ตั้งแต่ ศ.นพ. ประพันธ์ ผู้ก่อตั้งคลีนิคนิรนามแห่งแรกในเมืองไทย และศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ที่ทำให้มีงานวิจัยดีๆ ร่วมกันพัฒนาเพื่อหยุดยั้งและป้องกัน รักษาเอชไอวี, รศ พญ จินตนาถ ที่ทำโครงการวิจัย SEARCH 010 ด้วยการตรวจหาเชื้ออย่างรวดเร็วด้วยวิธีแนท และให้คนไข้เข้าสู่การรักษาในทันที เพื่อโอกาสที่จะหายขาดได้ในอนาคต และสุดท้ายพญ นิตยา ผู้บุกเบิกกลยุทธ Test & Treat ในเมืองไทย คือ กลยุทธของการรู้สถานะการติดเชื้อเร็ว และรักษาทันที

ด้วยเหตุนี้ นี่คือเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำไม เราต้องฟังจากบุคคลทั้งสามท่านนี้ว่า จริงๆ แล้ว เอชไอวี พ.ศ. นี้หน้าตาเป็นอย่างไร และเราจะหยุดยั้ง ป้องกัน หรืออยู่กับเอชไอวีได้อย่างรู้เท่าทัน

พูดมาซะยาว ไปฟังกันเองเลยจ้ะ

ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ ประพันธ์ ภานุภาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย - "สถานการณ์เอดส์ในประเทศไทย
"
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง จินตนาถ อนันต์วรณิชย์ - "การตรวจหาเชื้อเอชไอวีในผู้ที่ติดเชื้อระยะเฉียบพลัน ด้วยวิธีแนท และทำไมต้องตรวจอย่างรวดเร็ว เสียแต่เนิ่นๆ"แพทย์หญิงนิตยา ภานุภาค - "ชาวเราต้องดู เพื่อรู้ว่าสถานการณ์เอชไอวีในกลุ่มเราไปถึงไหนแล้ว และการบริการสำหรับพวกเราโดยเฉพาะ"