Art Care ภาพถ่ายเพื่อการเยียวยาผู้ป่วยในโรงพยาบาล
คลิกไลค์เป็นกำลังใจให้ Art Care ได้ที่
https://www.facebook.com/pages/Art-Care/1405069396394561?fref=ts

โครงการ Art Care เกิดจากแนวคิดของ คุณสมคิด ชัยจิตวนิช ช่างภาพอาชีพที่ตระหนักว่า "การเปิดโอกาสให้ภาพถ่าย..ได้ทำหน้าที่ของเขาให้ดีที่สุด” ความคิดดี ๆ นี้เกิดขึ้นในระหว่างที่เธอเข้า-ออกโรงพยาบาลเพื่อพาคนใกล้ชิดไปรับการรักษา บรรยากาศที่โรงพยาบาลขาดศิลปะปละสุนทรียภาพ ผู้ป่วยและญาตินั่งรอคอยพบแพทย์ จ่ายเงิน รับยา อย่างไร้ที่พึ่งพาทางใจ มองไปทางไหนเห็นแต่พวกเดียวกันที่ทุกข์ คุณสมคิดจึงอยากจะทำประโยชน์โดยการมอบภาพถ่ายของตัวเอง เป็นของขวัญให้ผู้อื่นที่อยู่ในห้วงทุกข์ "โรงพยาบาลน่าจะมีภาพดี ๆ ให้คนที่มานั่งรอนาน ๆ ได้มอง ได้เห็นความงามบ้าง"

เมื่อมาถึงเดือน มิ.ย.2552 จังหวะโอกาสพร้อม ประตูก็เปิดออก เมื่อหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจสัมภาษณ์คุณสมคิด เกี่ยวกับเรื่องประสบการณ์การถ่ายภาพของเธอ และในบทสัมภาษณ์นั้น สมคิดได้เอ่ยถึงดำริของเธอเรื่องภาพให้กำลังใจในโรงพยาบาลด้วย ร้อยเอกหญิง นิลภา สุขเจริญ พยาบาลประจำหอผู้ป่วยไอ.ซี.ยู.ศัลยกรรมแห่งโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าอ่านพบบทความนั้นเข้า เธอเองเคยเข้าอบรมเผชิญความตายอย่างสงบ ที่จัดโดยเครือข่ายพุทธิกา และสนใจด้านการดูแลมิติทางด้านจิตใจและจิตวิญญาณกับผู้ป่วยและญาติ เธอหวังเสมอว่าจะทำอะไรสักอย่างดี ๆ เพื่อผู้ป่วยนอกไปจากการดูแลพยาบาลที่ทำอยู่เป็นประจำ เธอพยายามติดต่อสมคิดเพื่อพูดคุยถึงการทำโครงการดี ๆ ร่วมกัน


มีงานวิจัยหลายชิ้นที่ยืนยันว่า ศิลปะช่วยทำให้สุขภาพผู้ป่วยในโรงพยาบาลดีขึ้นมีการทดลองที่พิสูจน์ว่าผู้ป่วยที่พักในห้องที่มีงานศิลปะสามารถฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายได้ดีกว่าผู้ป่วยในห้องที่ไม่มีงานศิลปะ “เราหวังว่า ณ ที่แห่งนี้ หอผู้ป่วยไอ.ซี.ยู.ศัลยกรรมจะสามารถเคียงคู่ ร่วมทุกข์ แบ่งปันสุข และเติบโตงอกงามร่วมกันกับทั้งผู้ป่วยและญาติมิตรสู่ความเข้าใจในชีวิต ไปบนหนทางแห่งการเรียนรู้ เมื่อยามที่ความหมายของคำว่า “ทุกข์” ได้เข้ามาเยี่ยมเยือนชีวิต ผ่านวันเวลาของความเจ็บป่วย” ร้อยเอกหญิงนิลภา สุขเจริญกล่าว “ท่ามกลางความทุกข์นั้นโอกาสของการเข้าใจอย่างลึกซึ้งต่อคำว่า ชีวิต ความรัก การเกื้อกูลความขอบคุณ .....” เมื่อธรรมจัดสรร ทุกอย่างเดินหน้าเต็มที่ เพื่อทำ “โรงพยาบาลน่าอยู่”สมคิดขอความร่วมมือจากเพื่อน ๆ ในเครือข่ายสื่อสร้างสรรค์แฮปปี้มีเดีย ให้ขันอาสามาช่วยทำโครงการนี้ให้เป็นจริง

จากคลังภาพถ่ายกว่าร้อยใบ เพื่อน ๆ ช่วยกันเลือกให้เหลือจำนวน 44 ภาพ เพื่อนำไปล้าง ใส่กรอบ ภาพชุด “น้ำ” ได้รับการเลือกให้เป็นภาพที่จะส่งมอบความรู้สึกสดชื่น สดใส และเบิกบานให้ทุกคนผู้ที่ตกในห้วงทุกข์ นอกจากภาพถ่ายแล้ว กลุ่มสื่อแฮปปี้มีเดียอาสากลุ่มนี้ คิดต่อไปว่าน่าจะมีมุมหนังสือและสื่อเสียงดี ๆ ให้ญาติผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ได้หย่อนใจ จึงได้ระดมหนังสือ จัดหาชั้นวางหนังสือ และตู้เพลงมาจัดเป็นมุมหนึ่งในหอผู้ป่วยไอ.ซี.ยู.ศัลยกรรมนี้งานนี้เป็นโครงการนำร่องสู่อนาคตการเยียวยาผู้ป่วยในระบบสาธารณสุข ทีมอาสานำโดยสมคิด หวังว่าโครงการนี้จะสร้างแรงบันดาลใจ จุดประกายความคิดให้สถานพยาบาลหลายแห่ง ให้ความสำคัญกับมิติทางศิลปะและสุนทรียภาพในฐานะเป็นปัจจัยเยียวยาผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์

โครงการต่อมาครั้งที่ 2 ได้จัดขึ้นที่ รพ.หัวทะเล จ.นครราชสีมา เมื่อเดือน ก.ค. 2553 โดยครั้งนี้ได้พัฒนารูปแบบจากเดิม โดยมีการจัดอบรมถ่ายภาพให้กับบุคคลากรของ รพ. มีหมอ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างเข้าร่วมกิจกรรมอบรมถ่ายภาพ และรูปที่นำไปติดตั้งภายในห้องต่างๆของ รพ. เป็นของผู้ผ่านการอบรมทั้งหมดไม่มีของมืออาชีพ.
การดำเนินการในปัจจุบัน

ทางโครงการ Art Care ซึ่งเกิดขึ้นจากกลุ่มกัลยาณมิตรที่มีวิชาชีพทางด้านการถ่ายภาพ จึงตระหนักถึงการใช้ภาพถ่ายเพื่อการเยี่ยวยาด้านใน เพื่อเข้าไปทำหน้าที่ในการสร้างมิติทางศิลปะและสุนทรียภาพในฐานะที่เป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการเยียวยาผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ ณ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย โดยทางโครงการได้พัฒนารูปแบบของการจัดกิจกรรมโดยได้มีการจัดอบรมการถ่ายภาพสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ และผู้ติดเชื้อ HIV ของศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ในเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2556 เวลา 8.30-16.00 น.เพื่อนำพาให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลซึ่งเป็นบุคคลที่ควรได้รับการเยียวยาเพื่อพัฒนาตัวตนด้านในให้เกิดความเป็นสุข ให้มีความพร้อมที่จะเผื่อแผ่ความดี และความงาม ผ่านการปฏิบัติงานตามความจริงของชีวิตได้อย่างที่ควรจะเป็น..และไม่เป็นทุกข์

และในวันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2557 เวลา 14.00-16.00 น. จะมีกิจกรรมติดตั้งและส่งมอบภาพถ่าย Art Care คือ การนำเอาภาพที่ผู้เข้าอบรม Art Care และภาพถ่ายของโครงการ Art Care จากช่างภาพอาชีพ อาทิ
คุณธีรภาพ โลหิตกุล คุณสมคิด ชัยจิตวนิช คุณจักริน ทิว ฯลฯ ที่ได้รับการคัดเลืกโดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่
1. คุณพยอม วลัยวัชระ กรรมการผู้จัดการ บ.สันสกฤต และ ผู้บริหาร บ.ซิลเลเบิล
2. คุณช่อผกา วิริยานนท์ พิธีกรรายการคาหนังคาเขา และกิจการบริษัท เอยู คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
3. คุณณาตยา แวววีรคุปส์ บรรณาธิการข่าวสังคมและนโยบายสาธารณะสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส พิธีกรรายการ “เวทีสาธารณะ" และ “เสียงประชาชน เปลี่ยนประเทศไทย"
4. คุณวาสนา ชินวรากร นักเขียนสารคดีและนักแปลอิสระ
5. คุณกนกวรรณ กนกวนาวงศ์ ดีเจ อสมท.คลื่นความคิด
6. คุณกรรณจริยา สุขรุ่ง สื่ออิสระ
7. คุณกาญจนา ชัยจิตวนิช Executive Producer-เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
8. คุณอลีน เฉลิมชัยกิจ ผู้บริหาร สนพ.สุขภาพใจ
9. คุณปกรณ์ กล่อมเกลี้ยง ภัณฑารักษ์ หอศิลป์
10. คุณพนิดา มาสกุล นักศิลปะบำบัด, บรรณาธิการนิตยสาร Pregnancy & Baby, Little Baby, Pregticle Pregnancy
11. นพ.กัมปนาท ตันสิถบุตรกุล จิตแพทย์
12. นพ.ต่อศักดิ์ ปุณณุปูรต จากฮีฟแนท ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย
13. สมศรี ตันติไพบูลย์วุฒิ หัวหน้าคลีนิคนิรนาม
14. คุณสมชาติ ทาแกง เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย
15. คุณภิรมณ์ รวยรื่น จากสมาชิกชมรมเพื่อนวันพุธ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย
16. คุณวัชชา ชัยศร จากสมาชิกชมรมเพื่อนวันพุธ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย
17. คุณกิติวรรณ ศิริพานิช ผู้บริหาร บริษัท Pre-One , ช่วยออกแบบและติดตั้งภาพ
18. อ.จตุพร วิศิษฐ์โชติอังกูร วิทยากรด้านTrainer,Facilitator และKM Activist
19. อ.อภิภู ธนาการอรนลิน อาจารย์มหาวิทยาลัยสูโขทัยธรรมธิราช

ซึ่งภาพทั้งหมดที่คัดเลือกมาได้รับความอนุเคราะห์ดำเนินการจัดทำภาพถ่าย และติดตั้งโดยผู้สนับสนุนจากบริษัท Pre- One คุณ กิตติวรรณ ศิริพานิช จากนั้นทำการดำเนินการส่งมอบให้กับ ศ.นพ.ดร.ประพันธ์ ภานุภาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย