amfAR :: มูลนิธิการวิจัยด้านโรคเอดส์ เสนอบทคัดย่อ การติดเชื้อสองชนิด - ไวรัสตับอักเสบ ซี และเอชไอวีบทคัดย่อ: โรคไวรัสตับอักเสบ ซี และเอชไอวี - ข้อเสนอแนะสำหรับการติดเชื้อสองชนิดควบคู่กัน 

เผยแพร่ วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 
 
ประชากรกว่า 5 ล้านคน ที่มีเชื้อเอชไอวี หรือ 15% ของผู้ติดเชื้อเอชไอวี ที่มีการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ชนิดซี ควบคู่กันด้วย และในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และอัฟริกา มียอดผู้ติดเชื้อทั้งสองชนิดคู่กันนี้มากกว่าภูมิภาคอื่นๆ อย่างไรก็ตาม ผู้ที่มีเชื้อทั้งสองยังต้องเผชิญความยากลำบากในการเข้าถึง การรักษาไวรัสตับอักเสบ ซี ที่มีประสิทธิภาพ อันเนื่องมาจากค่ารักษาที่มีราคาสูง ด้วยเหตุนี้ ทรีท เอเชีย (TREAT Asia) แห่งมูลนิธิเพื่อการวิจัยด้านโรคเอดส์ (แอมฟาร์ - amfAR) จึงได้เสนอบทคัดย่อ โรคไวรัสตับอักเสบ ซี และเอชไอวี - ข้อเสนอแนะสำหรับการติดเชื้อสองชนิดควบคู่กัน โดยจะเป็นข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ที่มีการติดเชื้อซ้อนทั้งสองชนิดนี้ ทั้งในเชิงภูมิภาคและสากล

คุณสามารถอ่านและทำความเข้าใจเกี่ยวกับโรคทั้งสองชนิดนี้ ได้ที่นี่