นายแพทย์ดอนน์ คอลบี้ พูดคุยถึงสถานการณ์เอชไอวีในกลุ่มชายรักชายในเอเชีย

คุณหมอดอนน์ คอลบี้ ปัจจุบันเป็นแพทย์วิจัย ณ หน่วยวิจัยเซิร์ช ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย โดยเพิ่งย้ายมาจากประเทศเวียดนาม ก่อนหน้านี้ คุณหมอดอนน์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการทางการแพทย์ ณ Harvard Medical School AIDS Initiative in Vietnam (HAIVN) และคุณหมอดอนน์ยังเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านงานเอชไอวี ในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายในเวียดนาม ด้วยเหตุนี้ อดัมส์เลิฟ จึงสัมภาษณ์คุณหมอในมุมมองเปรียบเทียบระหว่างประเทศไทย ประเทศเวียดนาม และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้