ผู้ติดเชื้อเอชไอวี มีครอบครัวที่เป็นปกติได้

โรคเอดส์หรือการติดเชื้อไวรัสเอชไอวีดูเหมือนจะไม่น่ากลัวอีกต่อไป เนื่องจากความก้าวหน้าทางการแพทย์ที่สามารถผลิตยาต้านไวรัสเอชไอวีที่มี ประสิทธิภาพดี ทำให้ผู้ติดเชื้อที่กินยาอย่างถูกต้องมีอายุยืนยาว สุขภาพแข็งแรงไม่ต่างกับคนปกติที่ไม่ติดเชื้อเลย


ภาพเก่า ๆ ในอดีตที่เราพบเห็นคนเป็นโรคเอดส์หน้าตาทรุดโทรม ผอมแห้ง และตายเร็ว ดูจะกลายเป็นภาพในประวัติศาสตร์ไปเสียแล้ว เมื่อมียาต้านไวรัสที่ทำให้ผู้ติดเชื้อสามารถมีสุขภาพแข็งแรง รวมถึงยังสามารถมีครอบครัวที่อบอุ่น มีลูกหลานที่ไม่ติดเชื้อคอยอยู่ดูแลยามแก่เฒ่าได้ด้วย

ไม่ว่าใครก็ คงอยากมีคู่ชีวิตและมีลูกให้ครอบครัวสมบูรณ์ แต่หากทราบว่าตนเองเป็นผู้ติดเชื้อเอชไอวีอาจทำให้ไม่กล้ามีคนรัก หรือมีอยู่แล้วไม่กล้าบอกเพราะกลัวคู่ของตนจะรังเกียจกลัวติดเชื้อตามไปด้วย รวมทั้งไม่กล้ามีลูกเพราะกลัวลูกที่เกิดมาจะติดเชื้อเอชไอวีไปด้วย ซึ่งต้องบอกว่า ความคิดนี้ไม่เป็นความจริงในยุคปัจจุบัน คนที่มีเชื้อเอชไอวีสามารถมีคู่รักได้โดยที่คู่ของตนจะติดเชื้อหรือไม่ติด เชื้อก็ตาม และสามารถมีลูกได้โดยลูกที่เกิดมาจะแข็งแรงไม่ติดเชื้อตามถ้าคุณแม่ได้รับ การรักษา ได้ยาต้านไวรัสอย่างเหมาะสม เพราะว่ายาต้านไวรัสเอชไอวีที่มีการพัฒนามาตลอด ทำให้ผู้ติดเชื้อที่กินยาอย่างมีวินัย สามารถควบคุมปริมาณไวรัสในกระแสเลือดได้ และจะไม่ส่งผ่านหรือแพร่เชื้อให้คู่รักหรือลูกของตนด้วย ผู้ที่ติดเชื้อแล้วตั้งครรภ์ไม่ได้ทำให้สุขภาพอ่อนแอลง มีการศึกษายืนยันแล้วว่าการตั้งครรภ์ไม่ได้มีผลเสียใด ๆ ต่อสุขภาพของหญิงที่ติดเชื้อ ดังนั้นสามีภรรยาที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายติดเชื้อ สามารถมีบุตรได้อย่างปลอดภัย สิ่งที่สำคัญคือต้องมาฝากท้องและรับยาต้านไวรัสเอชไอวีโดยเร็วที่สุด หากเริ่มกินยาต้านไวรัสก่อนตั้งท้องได้ยิ่งดี ลูกจะปลอดภัยไม่ติดเชื้อ

อ่านต่อได้ที่ http://m.dailynews.co.th/Article.do?contentId=280896
ข้อมูลจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน 2557