วิธีการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีที่ได้ผล อย่างเต็มรูปแบบ

ไม่มีอะไรจะเต็มที่ได้มากกว่านี้อีกแล้ว กับวิดีโอที่จะอธิบายคุณได้อย่างเข้าใจง่าย ครบถ้วน และถูกต้อง กับวิธีการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีที่ได้ผล จากแพทย์หญิงนิตยา ภานุภาค ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย

ถ้าทำได้ตามนี้จริงๆ รับรองคุณจะป้องกันตัวเองและคนที่คุณรักได้จากติดเชื้อเอชไอวี