ข่าวล่าสุดด้านเอชไอวี จากการประชุมนานาชาติด้านเอดส์ IAS 2015 เมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา

ทีมงานอดัมส์เลิฟรายงานจากการประชุมนานาชาติด้านเอดส์ เมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา