อะไรคือสิ่งที่มนุษย์ต้องการ คลิปซึ้งๆ ที่จะเปลี่ยนโฉมหน้าเอชไอวีในเมืองไทย

โฆษณาซีรีย์จำนวน 2 เรื่อง จำลองเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงที่คนไทยต้องดู!!

“อะไร คือสิ่งที่มนุษย์ต้องการ” สะท้อนสิ่งที่มนุษย์ทุกคนต้องการ ซึ่งล้วนเป็นสิ่งเดียวกันกับ ที่เด็กที่เกิดมากับเชื้อเอชไอวีต้องการ แล้วเราในฐานะคนๆ หนึ่งในสังคม เราสามารถทำความเข้าใจ เพื่ออยู่ร่วมกับผู้ที่มีเชื้อเอชไอวี ตลอดจน หยิบยื่นโอกาส ความเห็นอกเห็นใจ และความรู้สึกดีๆ ให้กับพวกเขาได้เช่นกัน

“อะไรคือสิ่งที่คนเป็นแม่ต้องการอย่างแท้จริง” เรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่ง กับความก้าวหน้า ทางการแพทย์ที่ใครหลายคนอาจยังไม่ทราบมาก่อน เกี่ยวกับการมีชีวิตอยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวีอย่างปกติ

ผู้ที่มีเชื้อเอชไอวีและเด็กที่เกิดมากับเชื้อเอชไอวี ไม่ได้ต้องการความสงสาร แต่สิ่งที่พวกเขาต้องการ ที่สุดในชีวิต คือ ความเข้าใจจากคนรอบข้างและสังคม และหวังว่าคลิปวิดีโอทั้ง 2 เรื่องนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นของการ “เปลี่ยน” ความคิดของใครหลายๆ คน

“อะไร คือสิ่งที่มนุษย์ต้องการ”“อะไรคือสิ่งที่คนเป็นแม่ต้องการอย่างแท้จริง”