ตรวจเอดส์ฟรีทุกคน วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 (VCT Day)

ทุกวันที่ 1 กรกฎาคม ถือเป็นวันตรวจเอดส์แห่งชาติ ดังนั้น วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 8.30 - 19.30 น. คลีนิคนิรนาม ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย เปิดให้ประชาชนทุกคนตรวจเอชไอวีฟรี!

และสำหรับใครที่ได้เห็นข้อมูลนี้มาจากอดัมส์เลิฟ ยังได้รับเสื้อยืดสวยๆ ดีไซน์จาก Painkiller ฟรี ติดต่อขอจองและรับเสื้อได้ที่ Facebook.com/AdamsLoveThailand ส่งเมสเสจหาเรานะครับ