เปิดแล้ว คลินิกพิเศษ (นอกเวลาราชการ) ที่คลีนิคนิรนาม ราชดำริคลีนิคนิรนาม ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย เปิดให้บริการคลินิกพิเศษ (นอกเวลาราชการ) เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคนไทยทุกคน

ความพิเศษของคลินิกนอกเวลาราชการนี้ นอกเหนือจากเรื่องของเวลาทำการช่วงค่ำและวันเสาร์แล้ว ยังเป็นคลินิกที่รับการรักษาเอชไอวีให้กับบุคคลทั่วไป สำหรับผู้ประสงค์จะจ่ายเองและไม่ใช้สิทธิรักษาพยาบาลจากที่ใด โดยจะมีค่าบริการเสริมตามในภาพ