เวลาทำการของคลีนิคนิรนามเวลาทำการของคลีนิคนิรนาม

คลีนิคนิรนาม ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย เปิดให้บริการคลินิกนอกเวลา ที่คุณสามารถเลือกเวลาที่เหมาะสมที่สุดได้ ดูรายละเอียดเวลาในตารางสีฟ้า (คลินิกในเวลาราชการ) และสีส้ม (คลินิกนอกเวลาราชการ)

โดยผู้ที่ต้องการมาใช้บริการคลินิกนอกเวลาทำการ ทางศูนย์ฯ จะมีค่าบริการต่างๆ ที่แตกต่างจากคลินิกในเวลาทำการ สำหรับค่าบริการ ท่านสามารถดูรายละเอียดเวลาได้ที่
อัตราค่าบริการ

ปิดวันอาทิตย์และวันหยุดราชการ