เสียงตอบรับจากน้องๆ

มีน้องๆ มาให้สัมภาษณ์ถึงประสบการณ์ การเข้ารับบริการตรวจเลือดที่คลินิกสุขภาพเคลื่อนที่ ไปฟังกันสำหรับการทำงานของคลินิกสุขภาพเคลื่อนที่ ทีมงานมีความใกล้ชิดกับกลุ่มเป้าหมายเป็นอย่างมากทำให้เราเข้าใจถึงความต้องการของน้อง ๆ เป็นอย่างดี กิจกรรมส่วนใหญ่เกิดจากความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ให้ความสนใจอย่างมาก แต่ที่เกินคาดหมายคือ กลุ่มครู อาจารย์ บุคลากร ตลอดจนประชาชนในชุมชนใกล้เคียงกับสถานศึกษาก็ให้ความสนใจ และขอเข้ารับบริการด้วยเช่นกัน  ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้เราเห็นว่ากิจกรรมของคลินิกสุขภาพเคลื่อนที่ตอบโจทย์ความต้องการของคนในชุมชนอย่างแท้จริง