คลีนิคนิรนาม

คลีนิคนิรนาม
ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย


104 ถนนราชดำริ ปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
โทร +66 2 256 4107 - 09
แฟ็กซ์ +66 2 254 7577
อีเมล์ aids@trcarc.org
www.trcarc.org
View Larger Map